HET PUBERBREIN

Pas tussen 15 en 20 jaar worden de voorste hersendelen neurologisch afgebouwd. Opvoeding en scholing zouden moeten liggen bij leren plannen en vooruitzien, impuls controle, motivatie, integreren van informatie en controleren van emoties.

Het gaat om leer- en studievaardigheden te koppelen aan de praktijk en te leren omgaan met angsten en onzekerheden. Onthouden en leren ga je  verbinden aan emotionele en aantrekkelijke kapstokken in het brein.

Door bewegingen en visualisatie bij oefeningen te koppelen aan concentratie en omgaan met nieuwigheden kunnen deelnemers later zelf het toepassen als concentratie of creativiteit en flexibiliteit verlangd worden.
SLIJTAGE VAN HET VOLWASSEN BREIN

Zo rond de 35e levensjaar begint de slijtage, maar dat is niet voor iedereen gelijk. Risicofactoren versnellen het proces: diabetes, hoge bloeddruk en een ongezonde levensstijl.

Beschermende factoren remmen de slijtage: hoge opleiding en stimulerend werk. Activiteiten om zelf slijtage tegen te gaan: vermijden van informatie overdosis, wat namelijk kan leiden tot chronische vermoeidheid, angsten en burnout; ook weer niet te weinig prikkels toelaten – want wat je niet aan hersens gebruikt zal in onbruik raken en afsterven.

Er zijn veel oorzaken waarom je iets vergeet of iets niet kan onthouden en soms versterken die oorzaken elkaar. De meest voorkomende oorzaken zijn: er geen aandacht voor hebben, afgeleid zijn en niet succesvol opslaan in je geheugen.
DE CONDITIE VAN HET BREIN BEPAALT DE FITHEID

Breinconditie wordt bepaald door kennis van de werking van het brein; het delen van ervaringen met anderen; afwisselende taken verrichten, variatie in taakniveau, leren beter te plannen en gestructureerd nieuwe uitdagingen aan te pakken, in deeltaken; bewust worden dat op latere leeftijd door verminderde werking van de voorste hersendelen impulshandelingen op de loer liggen: tel eerst tot 10, bedenk dan wat de beste oplossing zou zijn en handel doordacht.

Met training en bijhouden van oefeningen kan je breinfit 100+ worden!