Synoniemen test
Welk woord in de horizontale rij is geen synoniem aan het eerste?

1. dor, a: ontbloot, b: leeg, c: onbeschut, d: verlaten
2. vriendelijk, a: welwillend, b: liefdadig, c: empathisch, d: zachtaardig
3. creatief, a: fantasierijk, b: verbeelding, c: opbouwend, d: inventief
4. kil, a: winters, b: vriezend, c: ijzig, d: bevroren
5. onstuimig, a: rumoerig, b: ongezeglijk, c: ongeregeld, d: lastig
6. paniek, a: schrik, b: heftig, c: vrees, d: ongerust
7. scherpzinnig, a: geslepen, b: slim, c: nadenkend, d: schrander
8. zwierig, a: vief, b: netjes, c: kwiek, d: handig
9. stormachtig, a: onstuimig, b: razend, c: bulderend, d: verbolgen
10. mengsel, a: mix, b: vermenging, c: samensmelting, d: verbinding

Welk woord in de horizontale rij is wel synoniem aan het eerste?

1. resultaat, a: uitkomst, b: score, c: stand, d: gevolg
2. overtreding, a: politie, b: vergrijp, c: arrestant, d: scheidsrechter
3. loyaal, a: ruimhartig, b: laatdunkend, c: gevoelig, d: toegewijd
4. kanaal, a: frequentie, b: gedachte, c: muziek, d: uitzending
5. monument, a: tijdsbeeld, b: afspraak, c: gedenkzuil, d: waardering
6. discrepantie, a: verhongering, b: overvloed, c: gave, d: verschil
7. robuust, a: flink, b: stenig, c: grotesk, d:obelisk
8. afspraak, a: preek, b: akkoord, c: agenda, d: continuïteit
9. grondig, a: omgespit, b: nauwkeurig, c: vernieuwd, d: oppervlakkig
10. verband, a: verpleging, b: eerste hulp, c: samenhang, d: geplakt

Ga naar antwoorden.

  Om niet te gaan vergeten!  terug
Kennismakingsles