Kwaliteit en BREINfit.nl(2011)

Plaats in de maatschappij
 · BREINfit.nl is een training- en adviesbureau voor hersen- en geheugentraining met beeldende technieken  gericht op de particuliere en zakelijke markt. Trainingen gericht op hersenfuncties en geheugenfuncties. Advies gericht op gestructureerd denken, organisatieadvies, probleemoplossend vermogen Ún creativiteit. Daarnaast is BREINfit.nl sinds 2010 ook een werkplaats voor het volgen van cursussen en trainingen en lessen in beeldende vormgeving.
 · BREINfit.nl ziet het als een queeste veel mensen te laten kennisnemen met de huidige inzichten in leren, herinneren en plasticiteit van hersenen en wil aan de hand van trainingen en advies iedereen een handvat geven om zo lang mogelijk breinfit te zijn en daarnaast de inzichten in het puberbrein overdragen (tussen ca. 15 en 20 jaar moeten de neuronen voor plannen, beslissen en keuzes maken nog gevormd worden) en de mythe uit de wereld helpen dat je bij het ouder worden automatisch geestelijk achteruit gaat. Dat is niet waar, je kan breinfit blijven (door te trainen) tot aan je dood!
Om dit te bereiken heeft BREINfit.nl
· Sinds februari 2007 een website www.breinfit.nl opgericht met verwijzingen en een knipselkrant met de laatste informatie over hersenonderzoek en testen. Sinds maart 2007 trainingen ontwikkelt voor diverse doelgroepen. Advies, workshops en lezingen gegeven voor bedrijven, bibliotheken, volksuniversiteiten, (kunst)instellingen en organisaties. 
- Samenwerking met andere organisaties gezocht zoals sinds 2009 Hersenstichting Nederland en Fonds Psychische Gezondheid. BREINfit.nl verzorgt voorlichting aan publiek voor deze organisaties.
Continuïteit lessen bij lesuitval:
· De training wordt uitgevoerd door één trainer. Bij verhindering van de trainer wordt gezocht naar inhaal mogelijkheden. Op een ander tijdstip in dezelfde week, op hetzelfde tijdstip op een extra datum.
· Is de trainer langdurig uit de roulatie dan wordt met de deelnemer overlegt of een nog volgende training of over restitutie trainingskosten.
Een vervolgcursus volgt op een eerdere cursus. 

Er zijn trainingen voor:

· jeugd basisonderwijs (ca.10 – 12 jaar), jeugd voortgezet onderwijs (ca. 13 – 16 jaar), studenten (ca. 17 – 22 ), volwassenen met een drukke agenda en volwassenen en senioren met een minder drukke agenda 
. Volwassenen kunnen een complete training van 8 lessen volgen of een korte training van 3 lessen.
Als de training niet past bij de deelnemer wordt naar een oplossing gezocht
· Binnen de mogelijkheden wordt gezocht naar een andere locatie, een andere periode, of een ander tijdstip.
Informatie over aanbod van trainingen
· Via foldermateriaal huis aan huis, per e-mail, advertenties in regionale en nationale kranten en vermelding op de website.
. Een training gaat door met 4 deelnemers of meer, met een maximum van 12. BREINfit.nl zal bij onvoldoende deelname de training annuleren en de aanmelder verwijzen naar een andere mogelijkheid. Is de training vol, dan zal BREINfit.nl de volgende aanmelder verwijzen naar een andere mogelijkheid.
Regelmatige evaluatie met de deelnemers
· Na elke trainingsles mondeling en aan het eind van de training wordt er mondeling en schriftelijk (alleen bij breintrainingen, en anoniem is mogelijk) geëvalueerd.
Laten zien dat er wat met de evaluatie is gedaan:
· Elke deelnemer krijgt individueel te horen wat met de evaluatie is gedaan. 
Opleiding docent/trainer Louky Scheltema
· docent, 1e graad, bedrijfskunde/organisatiekunde, Interfaculteit Onderwijsontwikkeling, Universiteit Leiden (1997); opleidingsadviseur/bedrijfstrainer, Transfergroep, Rotterdam (1997/1998); autonome kunst , docent, 1e graad, beeldende kunst en vormgeving, (Willem de Kooning) Kunstacademie te Rotterdam (2002/2003), cursus motorisch leren ITON Haarlem (2007), cursus plastische brein ITON Haarlem (2007).
Lesplan voor specifieke doelgroep voor een breintraining

· Per doelgroep is (getest na try outs) een uitgebalanceerd trainingsaanbod opgesteld met testen, breintraining, geheugentraining, sneller en beter lezen, beter observeren door tekenen, breinkaarten, creativiteit en breinonderwijs om zo deelnemers te leiden naar meer hersenverbindingen, een beter geheugen en een hoger iq.

Meten begin- en eindniveau cursist bij een breintraining
· In de vorm van huiswerk vooraf worden testen door de deelnemer ingevuld. Aan het begin van de eerste les wordt ieders leerdoel behandeld en opgeschreven.
· Tijdens de evaluatie en besproken in de lessen ervaart en deelt de deelnemer de vooruitgang in vaardigheden en de verandering in denken.

  Om niet te gaan vergeten!